வெள்ளி, 10 மார்ச், 2023

சந்ததிப் பிழை

 சந்ததிப் பிழை

விதைத்த விதைப்பு வினையாய் வளர்ந்து
புதைந்து போகாது புறப்பட்டு வந்தது
சிதைந்து போய் சீர்கெட்டுப்
போனதால்
பதைப் பதைப்புடன் பதறி கிடக்கிறோம்
வந்து பிறந்தோம் வாழ முடியவில்லை
தந்த இறைவனும் தவறை திருத்தவில்லை
எந்த பக்கமும் ஏளனமும் கேலியும்தான்
சந்ததிப் பிழையால் சந்தி சிரிக்கிறோம்
பெற்ற தாயும் பேணிட வில்லை
உற்ற உறவும் உதாசீனப் படுத்துது
முற்றும் பகையெல்லாம் முறிந்திடப் போமோ
ஊர்சுற்றி வந்தாலும் உலகமும் ஒதுக்குது
விழிப்புடன் வாழவும் வழி இல்லே
அழிவிலாப் பாதையும் அமைந்திட வில்லை
இழிவெலாம் நீங்கி இனத்துடன் வாழ
வழிவகை செய்ய வல்லவனும் வரவில்லை
இப்படியா அப்படியா இதுவா அதுவாவென
துப்பி எறியும் துன்ப நிகழ்வுகளே
ஒப்பிய வாழ்க்கை உயரவும் இல்லை
தப்பான கணக்கைப் போட்டவன் இறைவன்
அல்லல் படுத்தும் அநியாய ஆண்கள்
தொல்லை கொடுக்கும் தாழ்வான செயல்கள்
இடருறும் எல்லாம் இடர்பாடும் தாங்கி
இருந்து தவிக்கும் இருள்நெஞ்ச வாழ்க்கை
வெந்து சாகிறோம் வேண்டாம் தள்ளிவைப்பு
நொந்து கேட்கிறோம் இப்படியரு பிறவிவேண்டாம்
சரஸ்வதிராசேந்திரன்
May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎دسدม பைந்தமிழ்ப் பூம்புனல் கவிஞனின் குரல்.101 சந்ததிப் பிழைகள் PaScangan வெற்றியாளர் கவிஞர் VRRM சரஸ்வதி ராசேந்திரன் மீராஸ்ரீ பரமராஜ் முத்தையா நிறுவனர் நடுவர்‎'‎‎

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக