வெள்ளி, 10 மார்ச், 2023

குக்கூ கோழி

 குக்கூ கோழி

அள்ளூர் நன்முல்லை பெண்பாற் புலவரவர்
தெள்ளு தமிழில் காதலர் அக உணர்ச்சிகளை
குறுந்தொகை பாடலில் அள்ளித்
தெளித்தவர்
அந்தியில் வந்தான் அன்புத் தலைவன்
ஆசைக் கனிந்துவர அடைக்கலம் ஆனாள் தலைவி
அங்கம் முழுதும் உணர்ச்சிகள் ஆர்ப்பரிக்க
சங்கமம் ஆனாள் காமத் திருச்சபையில்
குழையும் தலைவன் இழையும் தலைவி
இயற்கை இயல்பால் எழுச்சியின் வேகம்
இரவெல்லாம் இன்பம் சுவைத்துக் கிடக்க
இடைவெளி இல்லா இரவே தொடர
மஞ்சமாம் தலைவனவன் நெஞ்சத்தில் அந்த
பிஞ்சான தலைவி பரவசத்தில் துயிலுற
குக்கூவென்று கோழி கூவிட திடுக்கிட்டாள்
திக்கென நெஞ்சம் அடைக்கத் தடுமாறினாள்
தத்தளிக்கும் உள்ளத்துடன் தலைவனின் தோள்விடுத்து
சித்தத்தில் தடுமாறி துயரம் அழுத்த
பாழும்கோழி படுத்துதே விடியலைச் சொல்லி
சூழும் வாளாய் தலைவனைப் பிரிக்குதே
ஊரெல்லாம் விழித்திட தான் உறங்குவதோ
யாரென்ன சொல்வாரோ எவரேனும் பழிப்பாரோ
என்ன சொன்னாலும் ஏற்புடையது ஆகாதே
சூடார ஈரமில்லை வாட்டுதிந்த வைகறை
கடமையைச் செய்த கோழியும் பகையானதே
சரஸ்வதிராசேந்திரன்
No photo description available.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக