சனி, 11 மார்ச், 2023

அகத்தியமும் அருந்தமிழும்

 அகத்தியமும் அருந்தமிழும்

ஏகமாய் நிற்கும் இனிதருள் ஆட்சி
ஆகும்நற் காட்சிக்கு அருந்தமிழே சாட்சி
ஆகமங்கள் கூறும் அருள்பூ மணங்கமழும்
அகத்தியமும் காப்பியமும் அருந்தமிழ் இலக்கணங்கள்
தேவாரத் திருத்தமிழ் தித்திக்கும் அருந்தமிழ்
மூவாத முத்தமிழ் மொழிகளுக்குள் மூத்தமொழி
அத்தனையும் அழகோசை அமுதமெனும் தமிழோசை
அமுதூறும் பாக்களினால் அருந்தமிழிலில் பாடுவமே
தமிழ்தெய்வம் தான்படைக்கும் தெய்வீக நூல்கள்
அமிழ்தம் பொழியும் இலக்கணச் சாரலழகை
முழுமையாய் சூழலகை ஆள்கின்ற மொழியாக்கி
செழுமை ஆக்குவதே செந்தமிழுக்கு சிறப்பு
சரஸ்வதிராசேந்திரன் See Less
No photo description available.
Boost this post to reach up to 408 more people if you spend ₹578.
Like
Comment
Share

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக