சனி, 11 மார்ச், 2023

சிறுபுறம் கவையின் நன்றே

சிறுபுறம் கவையின் நன்றே
ஒருபுறம். மகவின் பசியினைப் போக்க
சிறுபுறம் கவையின னன்றே காதலின்
மறுபுறம் ஒளிபொருந்திய நுதலை
உடைய
அரிவையின் பின்புற. முதுகை முயங்கினன்
மனதை மயக்கிய மன்னனின் நிலையால்
உள்ளும் புறமும் உடனுணர்ந்து கொண்டவள்
இருபுறம் இசையும் இல்லறத்தின் இயல்பாய்
மண்ணின் பண்பால் பெண்மைத் திறந்தது
இருவரின் பசிக்கும் மாரியாய்ப்
பொழிந்தாள்
சரஸ்வதிராசேந்திரன்
No photo description available.
Boost this post to reach up to 408 more people if you spend ₹578.
Like
Comment
Share

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக