வெள்ளி, 10 மார்ச், 2023

ஒரு வேண்டுகோள்

 ஒரு வேண்டுகோள்

எதிர்கால இளைஞர்களே
உங்களுக்கொரு வேண்டுகோள்
பெருமை மிக்க செயல்களையே செய்திடுங்கள்
உருவம் பெருத்து பலன் இல்லை
அருமை பெரியோர் அறிவுறைப்படி நடந்திடுங்கள்
மந்த அறிவால் மற்றவரை மதியாதிருக்காதீர்
புந்தியில் தெளிவு டன் புன்மை தவிருங்கள்
சிந்தித்து செயல்பட்டால் வாழ்வெல்லாம் சீராகும்
எந்த நிலைமையிலும் நேர்மை தவறாதீர்கள்
மண் இல்லை என்றால் மரமேது
பெண் இன்றி உலகில் வாழ்வேது
பெண்ணை என்றும் பெருமை படுத்துங்கள்
நெஞ்சம் நிமிர்ந்து லஞ்சம் தவி
ருங்கள்
அன்பால் அனைவரையும் வென்று நீங்கள்
என்றும் எல்லோரின் இதயம் கவர்ந்திடுங்க:ள்
சினத்தைக் கொன்று குணத்தை சேருங்கள்
மனதை வென்று மனிதனாய் வாழுங்கள்
இதுவே உங்களிடம் எந்தன் வேண்டுகோள்
சரஸ்வதிராசேந்திரன்
No photo description available.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக