புதன், 23 மே, 2012

அதிமேதாவி அங்குஷ்

A§úURô® AeÏx
©³]vX Xôv A«ÓfúNuà YÚjRlTP±Vô? Gu] ùNnYÕ GpXôm ®§!
JÚ UôRm L¯jÕ
Gu]Pô BfÑ ¬Nph..?
SpXô GݧÙm ùT«Xô¡húPu....GpXôm ®§mUô!
Wô.NWvY§, Uu]ôoÏ¥
AYs ®LPu, _÷u 4, 2004

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக