வியாழன், 10 மே, 2012

கவிதை - தெரிந்தது---அமுத சுரபி---பிப்ரவரி--2004

ùR¬kRÕ
ë¬u ùPvh
©[h ùPvh
D.£.´
GdvúW
vúLu
B«WdLQd¡p
ùNXY¯jR ©\ÏRôu
LiÓ©¥jRôo
UÚjÕYo
Gu EPm©p
JuߪpûXùVuß
AYÚdÏ ùR¬VôÕ
EiûU«p
Gu ûL«Ûm
TQªpûX C² Guß.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக