வியாழன், 9 மார்ச், 2017

உன்னோடு நான் இருந்தால்

உன்னோடு நானிருந்தால் உலகம் என் வசமாகும்
என்னுள் வரும் மாற்றம் என்பது நிஜமாகும்
என்ன மாயம் நீ செய்தனையோ
என்னுள் என் சாயலே இல்லைஇப்போது --19
உன்னோடு நானிருந்தால் உத்தம வாழ்க்கைதான்
என்னுள் உலக அழகின் இனிய சுவைகள் கூடும் நிச்சயம்
உன்னுள் சுரக்கும் அன்பு என்னுள் நிம்மதி சேர்க்கும் -17
உன் கன்னக் குழியில் நான் சிறையிருப்பேன்
உன் பின்னல் சடையில்
என்னை பின்னிக் கொள்வேன் 11
உன்னோடு நான் இருந்தால்
உள்ளங்கையில் உன்னை தாங்குவேன்
உன்னைக் காக்கவே இந்த
மண்ணில் உயிர் வாழுவேன் --12
உன்னோடு நானிருந்தால்
உலகோரும் எனை நாடிப் போற்றுவார்
உனக்காக வாழும் உள்ளம் இது
உறவால் தொட ஏங்குகிறேனே -13
சரஸ்வதிராசேந்திரன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக