வெள்ளி, 12 மே, 2017

செந்தமிழ்ச்சாரல்

அன்பிற்கினிய
செந்தமிழ்ச் சாரல்
கவியுறவுகளுக்கும்
வாசகர்களுக்கும்
மாலை வணக்கம்
கடந்த 11/04/17 அன்று
நடைபெற்ற
#காதல்கவிதைப்
போட்டியில்
சரஸ்வதிராசேந்திரன்
வெற்றியாளராக
சாரல் குழுவினரால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு
அறிவிக்கப்படுகிறார்அவருக்கு எமது
பாராட்டுதல்களைத் தெரிவிக்கிறோம்,
இங்ஙணம்
செந்தமிழ்ச் சாரல்
குழுவினர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக