ஞாயிறு, 19 ஏப்ரல், 2015

சிறுவகள் பாடல்கள் (பத்திரிக்கைகளில் வந்தவை

போவோம் தம்பி பூந்தோட்டம்
போவோம் தம்பி பூந்தோட்டம்
பொங்குதே மனதில் கொண்டாட்டம்
எத்தனை ,எத்தனை மரங்கள்
அத்தனையும் இயற்கை வரங்கள்
வண்ண வண்ணமாய் பட்டாம்பூச்சி
எண்ணம் போலவே சுற்றும் காட்சி
வித விதமாய் விரியும் பூக்கள்
விசிரியாய் மாறி ஆடும் செடிகள்
வானினை மேகம் சூழும்
வளர்நிலா ஒளியாய் ஆளும்
காணும் இன்பம் கோடிதான்
நாமும் ரசிப்போம் ஆடிபாடிதான்
எண்ணம் என்றும் இனிதானால்
வண்ணமாகிடும் வாழ்க்கைதான்
போவோம் தம்பி பூந்தோட்டம்
பொங்குதே மனசில் கொண்டாட்டம்
பூந்தளிர் 20090

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக