ஞாயிறு, 19 ஏப்ரல், 2015

சிறுவர் மணி----8-9-2007

வாழ்வோம் உணர்ந்து
அன்பாய் இருக்கத்தெரிஞ்சுக்கணும்
ஆங்காரப்போக்கைத் தவிர்த்துக்கணும்
இனிமையா பேசக் கத்துக்கணும்
ஈகை செய்ய பழகிக்கணும்
உண்மையா நடக்க முயர்ச்சிக்கணும்
ஊர்நலம் பேணி உயர்ந்துக்கணும்
எதையும் தெளிவுற கத்துக்கணும்
ஏற்றம் வந்தால் அடங்கிக்கணும்
ஐயம் வந்தால் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்
ஒற்றுமையாய் வாழ கத்துக்கணும்
ஒதிநலம் வாழ்வோம் இதை உணர்ந்து
வாழ்வில் உயரலாம் அகமகிழ்ந்து
தினமணி --சிறுவர் மணி 8-9-2007

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக