புதன், 24 செப்டம்பர், 2014

விடை --வல்லமை மின்னிதழ்--ஜூலை 2---7--2014
                                விடை


              நாணத்தால்           சிவந்த             கண்கள்

              நகைதவழ்ந்து        மின்னும்         இதழ்கள் 


              மான்கொடுத்த        மருட்               பார்வையளே 

              மனமிலையோ       வாய்                மலர்த்த

              
              தங்கத்தில்               வைரம்           பதித்ததுபோல்

              அங் கமெலாம்        அழகு             மிளிர்ந்திட 

              சிந்தையினிக்கும்     செந்தமிழ்      சிலையே

              வந்து தானாக           மலர் வாய்     திறவாயோ


               நாளுக்கு                 நாளுன்னை     நினைந்திரங்கி

                நான் மெலிந்து      போனேன்          வாடும்  என் 

                 தோளுக்கு           தோள்கொடுக்க    மனமிரங்கு

                  வாள் தோற்கும்   விழியழகு        செல்வியே

                  வாய்  மலர          என்னதடை  ?     ஏது தடை ?


                    உன்னை            சிலையென      வணித்ததாலா


                 நான் விடுத்த      சொல்லுக்கு      விடையேயில்லை


                  வல்லமை மின்னிதழில் வந்தது    ஜூலை 2    2014


              

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக