திங்கள், 30 மார்ச், 2015

1999 சோதனை குழாய் குழவி

சோதனைக் குழாய் குழவி
இருண்டு கிடந்த
என் வாழ்வில்
ஒளி ஏற்றியது
சோதனைக்குழாய் குழவி
அதன் அழகில்
சொக்கிப்போனது
என் உலகம் நிஜம்தான்
பிறிதொரு நாளில்
மருத்துவ மனையின்
முறை கேடு படித்த நான்
டி என் . ஏ
சோதனை செய்ததில்
வேதனை விளைந்தது
ஆம் கணவனின் ஜீ னோடு
குழந்தையின் ஜீ ன் சேரவில்லை
இப்பொழுதெல்லாம்
குழந்தையின் சிரிப்பை
ரசிக்கமுடியவில்லை
அறிவை வியக்க முடியவில்லை
உறுத்தலாகவே உள்ளது
உறவினர்களால்
ஏற்படும் அவமானம் கருதி
உள்ளுக்குள்ளேயே
எரிந்து எரிந்து
சாம்பலாகிறது மனம்
வெளியே சொல்லமுடியாமல்
பறந்து பறந்து
பணம் தேடி
பாவக்குளத்தில் நீராடி
சகோதர உறவையே
கொச்சைபடுத்தி
வரமாக கிடைத்த
விஞ்ஞான வளர்ச்சியை
சாபமாக்காதீர்
மருத்துவர்களே

4 கருத்துகள்: