வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட், 2014

                                                          வெந்தணல்


                                                   தினசரி                      இதழ்களில்

                                                   தினம்                       வரும் செய்தி

                                                  மனிதர்களின்            காமம்
                 
                                                     மரண                       குழிவெட்டும்
                
                                                   சோகம்                         தினமும்

                                                    மலராத                     மொட்டுகளையும்

                                                   மதி கெட்டு                 கசக்கும்

                                                   காமுகர்                      கூட்டம்

                                                 கொலை                        கொள்ளை
                                    
                                                 லஞ்சமயம்                 ஊழல்

                                                 வித விதமாய்           சாதிசன சண்டைகள்

                                                விலையுயர்                 ஏழ்மை வலிகள்

                                                மத வெறியில்             வன்முறைகள்

                                               இத்தனையும்                அரங்கேறுகின்றன
                                       
                                                சுதந்திரமாய்                 சுலபமாய்

                                                பொது வெளியில்        படும்

                                                அவஸ்தைகள்             கண்டும்

                                                  அரசியல்                       வாதிகள் கூட
                                          
                                                  அரசியல்                       பண்ணுகிறார்கள்

                                                  மக்களிடமும்            அவர் தம் மக்களிடமும்

                                                  பொறுக்க                     முடியாத

                                                   பூமித்தாய்க்கும்        கூட,அடிக்கடி


                                                  பிரஷர்                          வருகிறது(காற்றழுத்தம் )
                
                                                  புயலாக                         ஆடுகிறாள்

                                                  நீராகவும்                        ஓடுகிறாள்

                                                  ஆனாலும்                      குளிரவில்லை

                                                   அக்கிரமங்களின்     வெந்தணல்

                                                   அப்படியேதான்         இருக்கிறது                        சரஸ்வதி  ராஜேந்திரன்

                         sathiramannai@gmail.com


                                                   

2 கருத்துகள்: